hem                      Mobbning kostar samhället miljarder om året.

 

                                                        artikel >>>>>8 miljarder år 2000

 

 

 

I dag finns förbud mot diskriminering av etnicitet och kön. Ändå kvarstår ökat antal miljarder för skattebetalarna att punga ut med årligen. De går till sjukskrivna pga mobbning, till terapi pga mobbning. Hur många begår självmord årligen pga mobbning? Hur många är neddrogade på psykofarmaka pga mobbning? Hur många är sjukskrivna pga mobbning? Hur många är förtidspensionerade pga mobbning? Dit går miljarder som genom effektiva nya lagar mot diskriminering i stället kan subventionera tandvård för äldre och förkorta köer till operation.

Sverige brister i helhetssyn och slarvar med mänskliga och ekonomiska resurser.

Diskriminering är att kränka och utsätta annan för verbalt eller skriftligt personangrepp eller systematiskt iscensatt personförföljelse oavsett kön eller etnisk tillhörighet, vilket leder till sämre livskvalitet och inskränkning av rörelsefrihet för individen.

I USA är harassing = ofredande och stalking = personförföljelse förbjudet i lag och belagt med kännbara straff. Stalking på Internet är sedan en ny lag trädde i kraft i januari 2006 belagt med 2 års fängelse i de svårare fallen.

Emotser en snar lagändring, naturlig följd av att JK tog upp fallet Persbrandt.

Sverige bryter ständigt mot artiklarna i den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna som landet ådalagt sig att följa genom undertecknandet utav densamma.

 

Maria Coyote 25 juli, 2006