home

 

Skydda vargen från oansvariga fårägare

 

Får skall vara inhägnade med elstängsel i områden med varg. Stängslet där el-tråden löper skall vara så stabilt att det inte går att rycka loss med handkraft.

Ström skall vara ansluten dygnets 24 timmar. Det emotses att myndighet ger ett vitesförläggande till ägare av får som nonchalerar att inhägna sina djur i områden där varg finns, eller som har slarvigt uppsatta eller trasiga hägn där varg kan gå igenom. Det är omoraliskt och oacceptabelt att utsätta får för fara genom slarv, och dessutom att vargen riskerar att bli skjuten. Efter godkänd slutbesiktning av stängsel är djuren skyddade, vargen går inte igenom och riskerar inte att bli skjuten innanför hägn. Så här får det inte gå till att media brassar på med bilder på dödade får utan att ge den sanna bilden av skeendet.

Det är bra med verksamhet och boende i glesbyggd, det skall naturligtvis backas upp men får inte ske endast på människans villkor. I sådana här fall där någon vill ha ett liv i natur och med djur som inkomstkälla är det väl ändå behjärtansvärt att banker beviljar lån för inköp av stängsel. Undantag kan väl göras i de fall "normal" säkerhet saknas. Låt ett par får stå som säkerhet för ett lån, även Länsstyrelsen bidrar med stängsel. I det långa loppet har småskalig verksamhet bättre bärkraft för framtiden än de i stor skala.

Maria Coyote

2006-09-21

Värna om faunan och vilda djur inom landets gränser. Det är ett ansvarstagande som tillkommer länsstyrelser i respektive län där varg har observerats.

Det kan inte ses som annat än provokativt och anledning att skjuta varg när ej boskap och får finns inom hägn. OBS! Hägnet skall vara helt! I de delar av Afrika där boskap blivit dödad av den utrotningshotade geparden, har byarna fått hundar som är kapabla att jaga iväg gepard.

Det fungerar utmärkt, ett skydd för både gepard och boskap.

Maria Coyote

2006-09-25