Maria Coyote

Vetlanda Syndromet

Swedish and English

Svenska och Engelska

home

Sverige förstörs av diskriminering och mobbning. Sverige har inte lagar som skyddar individen mot kränkning eller personförföljelse.

Sweden, a country destroyed by discrimination and mobbing. Sweden lack laws for protecting the individual against harassing and stalking. The worst individuals are employed at the social communities. My many years of taking care of people who were suicidal due to have been stalked by staff employed by the state speak load!

Has Sweden ever been a democracy? Cases like Bobby, murdered by his mother and stepfather and Louise does NOT occur in a democracy with professional and well educated staff at the social communities. In those cases the school did not even wonder why the kids suddenly did not show up!

Vetlanda socialtjänst agerar anti socialt, visar brist på medmänskligt sunt förnuft och brister i ansvar Efter tisdagens uppdrag gransknings direktsändning från Vetlanda är min första reflektion; Sveriges socialtjänster agerar som slutna sällskap som skyddar kolleger som bryter mot sociallag och etik. Vetlanda är inte unikt, det behövs en rejäl inventering utav socialtjänsten i samtliga kommuner. Övergrepp, korruption och brott mot sociallagen förekommer frekvent, detta skall inte accepteras utav en demokrati.

Maria Coyote

2007-04-24

Socialtjänsten i Vetlanda har begått brott mot Artikel 24, punkt 1, i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Sverige är skyldig att följa genom undertecknandet av densamma.

OBS! Det finns många kapitel i mänskliga rättigheter som har en artikel 24.Gott råd; låna på bibliotek eller köp Hans Danelius "Mänskliga Rättigheter".

Artikel 24;

1. Varje barn skall utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion,nationell eller social härkomst, förmögenhet eller börd äga rätt till sådant skydd av sin familj, samhället och staten som dess ställning som minderårig kräver.

Via länken nedan får du information om hur du för ditt ärende vidare till Europadomstolen. http://www.manskligarattigheter.gov.se

Kommunala socialtjänster uppvisar i olika grad

Vetlanda syndromet

Den skrämmande sanningen om den sociala service enheten i Vetlanda.

Vetlanda´s problem är fundamentalt

Efter en svår trafikolycka har jag färdtjänst. Under min vistelse i Vetlanda 1991 -1994 åkte jag ett flertal gånger med en chaufför som under färd sjöng "Vad har du mellan bena Jena....snutten Drutten". Utav bekanta till hans andra fru fick jag veta att han avtjänat fängelsestraff för att ha förgripit sig på sin minderåriga dotter från första äktenskapet. En chaufför tillhörande samma frikyrka som pedofilen talar om att församlingen ser honom som ett offer för en ond ande och att han själv inte rår för sina handlingar. Vetlanda, ett perfekt samhälle för en pedofil !!!!! Efter avtjänat straff blev han betrodd av kommunen att köra skolskjutsar. Socialkontoret och skolledningen ignorerade min anmälan. Via mina kontakter utanför Vetlanda sattes stopp för pedofilen, han blev omplacerad.

Övergrepp på barn inom frikyrkoförsamlingarna förekommer. En man i 40-årsålern berättade att han blev utsatt för sexuellt övergrepp 6 år gammal av en granne, han talade om det för sina föräldrar som tystade ned det för att undvika konflikt med den frikyrkoförsamling som både de och grannen tillhör.

1992 var självmorden 15 och självmordsförsöken 29 i Vetlanda. Jag gick runt i samhället, talade med medlemmar hos frikyrkorna, sjukhuset, försäkringskassan och naturligtvis den inkompetenta sociala enheten.

"Kalla er inte för religiösa eller troende, ni har kalla hjärtan eftersom ni inte bryr er om edra medmänniskor"

Den ena enheten skyllde på den andra, ingen ville ta ansvar. Jag ringde Jan Sherman på Kalla Fakta och bad honom om en instats för att sätta fingret på ett fundamentalt problem i ett samhälle utan hjärta och med elva frikyrkor. Det blev en halvtimmes program om självmorden. Året efter minskade självmorden till två.

Efter programmet blev jag bland annat mobbad av taxi, fick vänta 4 - 5 timmar på att få en bil hem efter ryggbehandling i Vetlanda.

Vad är det som är så känslomässigt känsligt för socialt anställda att ni fullständigt har stängt av till den grad att ni bryter mot sociallagen och de mänskliga rättigheter Sverige har ådalagt sig att följa. Ligger fallet Louise nära något ni själva har upplevt, något ni inte har bearbetat eller kunnat motsätta er på grund av trycket från församlingarna, något som väcker upp ångest som ni endast har velat hålla ifrån er?

Upplysningsvis, ni har länge känt till de förhållande Louise har levat under.

Ni är en skam för mänskligheten

Maria Coyote

2007-04-15