Artiklar


Home Page


Nane som far illa


Fler artiklar


Aktuella uppdateringar

Denna artikel har blivit uppmärksammad av dagspress samt riksdagsmän, nu ser vi fram emot att grabbarna får sina ramper. Det är detsamma som att bidra till att de får ägna sig åt fysisk aktivitet på fritiden. De kan bli hur bra som helst på skateboard.

Barnen i Hallstavik som Norrtälje kommun "glömde"

 

 

Foto; Maria Kroman Coyote

Simon, Felix och Lukas

och ett 50-tal fler som älskar att åka skatebord ser fram mot att någon upplåter en yta i Hallstavik där två ramper kan sättas upp. Underlaget bör vara asfalt.

Det är stor skam av Norrtälje kommun att inte satsa på barn och ungdom. Då jag sett hur mycket den här sporten betyder för grabbarna och hur de nonchaleras utav dem som genom sin profession skulle vara de första att tillvarata barns intressen ber jag nu boende i Hallstavik att ställa upp för nästa generation. Söker dem som kan snickra och kan sponsra med det material som behövs. Framförallt behövs en upplyst plats för ramper.

Det är edra barn det gäller.

Kommunen visar att de inte bryr sig, det är inte bara brist på pengar, (skäms ni inte för att dra ned på kostnad för barnen? Det är hur ni sår nu som ni får skörda i framtiden) det är stor likgiltighet och ett enormt tjafsande inom kommunen som stoppar en positiv utveckling för alla parter. Med bättre planering och sant intresse för människor hade utvecklingen gått framåt med stora steg. De goda mänskliga resurserna lyser med sin frånvaro hos berörda enheter inom Norrtälje kommun. Här krävs snabba beslut, inga femårsplaner.

 

Kontakta Maria Kroman Coyote, förespråkare för barnens rättigheter

Artikeln publicerad 2008-10-06

Uppdaterad 2008-10-10

Mejl; mariaforlife@gmail.com eller tag kontakt med grabbarna direkt.

 


Home Page| Feature Article| Related Links| Aktuella uppdateringar


 

mariaforlife@mariacoyote.se
Date Last Modified: 2008-09-29