Updaterad 2012-11-23

Läs om Vetlanda, självmorden och sexuella övergrepp i en kommun som påverkas av frikyrkor.

Mina artiklar från 2007

HÄR

Enligt info ökar självmorden igen

Maria Coyote

 

Mellan åren 2004 -2006 var jag vice president för en nord amerikansk indiansk non profit miljöorganisation.

Jag har hållit föredrag hos ABF, Komvux och föreningar bla. hos en konstförening i USA. Samt 20-talet radioprogram, gäst i TV program. Ca 50-talet artiklar och intervjuer i dags och veckopress. Även hållit föredrag om smärta och smärtlindring på ett seminarium för blivande vårdlärare.

Holmens Bruk Hallstavik

Varg

Legionella har hittats vid fem svenska pappersbruk

Dödliga utsläpp läs nedan

More Articles HERE

Negativ Socialism satt i system, tenderar fascism.

 

DAILY UPDATED ALERTS   

 

Maria Coyote
Vetlanda, självmorden med mera

Marias inlägg om Sverige

Maria C Artiklar

Art exhibition 2005

Awakening

Indigenous News
Medical research
Endangered Animals

Climate

New Species Discovered
Native American Photo Gallery
Chief Seattles Thoughts
Music
9 octaves
Book of Genesis
Elders Path
Maria´s Column


 Visitors from;

United States, France, Israel, Germany, Spain, Netherlands, Belgium, Austria, Japan, South Korea, Brazil, Argentine, Canada, Norway, Finland, Denmark, Poland, Greece, Romania, Russia, Croatia, Australia, Tonga, Costa Rica, India, Yemen, South-Arabia, United Kingdom, Switzerland, Czech Republic, Portugal, Ukraine, Italy, South Africa, Chile, Singapore, United Arab Emirate, Malaysia, Colombia, Thailand, Uganda, Mexico, Ireland, Taiwan, Hungary, Bangladesh, Botswana, Iran, New Zealand, China, Egypt, Estonia, Iceland, Philippines, Slovenia, Turkey, Hong Kong, Malta, Zambia, Soviet Union, Niue/Polynesia, Indonesia, Litauen, Senegal, Pakistan, Kuwait, Syria, Ghana, Benin, Serbia, Andorra, Jordan, Slovakia Republic, Algeria, Aruba, Morocco, Latvia, Bahrain, Cyprus, Uruguay, Senegal, Cote d'Ivoire, Bulgary, Qatar, Tuvalu, Moldavia,, Dominican Republic, Tokelau, Trinidad & Tobago, Peru, Paraguay, Luxemburg, Vietnam, Guatemala, Uzbekistan, Korea, Belarus, Fiji, Bahamas, Liechtenstein, Seychelles, Georgia, French Guiana, Cayman Islands, Tanzania, Faroe Islands, Mali, Puerto Rico, Malta, Panama, Laos, British Indian Ocean Territory, Wallis and Futuna Islands, Niue. Gabon, Sweden

 


Copyright Photo Maria Coyote

The Ceremony Drum is a gift of honor in 2005 from a Native American Indian for; "Bravery and Civil Courage "It is handmade by a Native American craftsman and painted by a Native American Shaman. One has to be brave to be a criticizer of a country as Sweden.We are loosing the respect to our next of kin.

Cermoni trumman fick jag som en ärofull gåva av en nordamerikansk indian för "Mod och Civil Kurage". Den är gjord i buffelhud av en indiansk hantverkare och handmålad av en indiansk Shaman - medicinman.

 

 

 

 

 

 

Svenska Kennelklubben slarvar och brister i ansvar och kompetens

Information till ägare av SKK registrerade hundar

På en hemsida med uppfödning av blandrashundar har uppfödaren publicerat ett SKK;s certificat för HD röntgen. Jag reagerade över att en bokstav i den röntgade tikens namn var ändrad/korrigerad av hennes ägare. Jag skrev ned id nummret och skrev in det på SKK;s Hunddata, det visade sig att nummret stod för en boxertik. Jag kontaktade boxerns uppfödare och även SKK. Det var uppenbart att felet låg hos SKK. Blandrasuppfödaren fick på omvägar via Facebook information om att hennes hund fått ett felaktigt ID nummer. Eftersom det är ovanligt med publicerade ID nummer på kennlars hemsidor finns inte tillräckligt underlag för vetskap om hur ofta fel ID nummer hamnat på tex HD certificat. Nu träffade detta slarv i hanteringen en blandras. Hur många blandraser har samma ID som renrasiga SKK reggade hundar? Oavsett renrasig eller blandras skall ett ID nummer stå för endast en hund.

Uppfödaren av den drabbade tiken fick ett nu på hemsidan publicerat mejl från SKK att de inte kunde förstå hur siffrorna kunnat kastas om och att något måste ha hänt i cyberspace. SKK hade också stavat tikens namn fel.

HD och armbågsröntgen kostar ca 2000:-. ID märkning med chip ca 400:-.

Skärpning SKK!

Fann hemsidan när jag skummade igenom blandrasannonser med Lhasa Apso, tyvärr försvinner många inom rasen just till blandrasavel.

Maria 2011-12-20

Norrtälje kommun söker ny socialchef

Socialtjänsten hos kommunen behöver nytt friskt blod och välutbildad personal. Ruskigt att inkompetensen är så fundamental hos socialens tjänstemän att det orsakar stort lidande hos hjälpsökande. För allas bästa, tag in ny socialchef utifrån och icke från de "egna leden". Läs hur oprofessionellt tidigare socialchef agerat, istället för att omedelbart ta tag i de socialtjänstemän som begått övergrepp mot hjälpsökande så uttrycker hon att hon tar samtal med dem som blivit utsatta för trakasserier. Det finns inom kommunen socialtjänstemän som bryter mot sociallagen och tom utövat hot för att rädda sitt eget skinn. Socialtjänsten behöver ses över av utifrån objektiv instans. Även Europadomstolen för mänskliga rättigheter kan komma i anspråk.

Läs om tidigare övergrepp här

2008 07 05

Maria Kroman Coyote

 

 

 

Norrtälje kommunalägda Roslagsbostäder har begått kontraktsbrott

 

Riktat speciellt till hyrestgäst före 2004, ni har pengar att återkräva

Nedanstående redogörelse och domslut visar med klar tydlighet på att Norrtälje kommun har medverkat till lurenderi gentemot kommunens och Roslagsbostäders hyresgäster.

Ni som har hyrt/fortfarande hyr hos Roslagsbostäder har betalat för mycket i hyra. Enligt äldre kontrakt är Roslagsbostäder genom domslut skyldiga att återbetala vad ni erlagt för värme och varmvatten (exklusive hushållsel). Enligt äldre kontrakt skall "hyresvärden tillhandahålla hyresgästen värme och varmvatten om ej annat avtalats ".

Stycket finns på hyreskontraktes andra sida. Skall alltså följas.

Ni som fick påringning från Roslagsbostäder där de bad er skicka tillbaka kontraktet för erhållandet av ett nytt där ej stycket finns med att kostnad för varmvatten och el ligger på värden, har rätt att kräva återbetalning retroaktivt 10 år tillbaka i tiden, borträknat de år som förflutet sedan kontrakten utbyttes.

För en trerummare om 79 m2 har redan enligt dom återbetalats 700:- för var hyresmånad.

Roslagsbostäder och tjänstemän inom Norrtälje kommun har grovt personförföljt personer som påtalat kontraktsbrott.

Maria Coyote

2007 - 12 - 09

OBS!

Sverige har fått stark kritik från internationella organisationer mot korruption för att det i Sverige förekommer förföljelse av personer som påvisar och dokumenterar korruption.


Det finns svartmögel i ett flertal av Roslagsbostäders och Norrtälje kommuns hyreslägenheter. Mykotoxiner är namnet på en rad mögelgifter som bildas av olika mögelsvampar. I dag finns flera hundra mykotoxiner beskrivna och vi exponeras vanligen för en del av dem via livsmedel. Mykotoxiner är cancerframkallande samtidigt som de verkar inflammatoriskt och påverkar uppbyggnaden av kroppens celler. Vissa mykotoxiner är inte bara giftiga utan kan också i små mängder störa kroppens immunsystem med allergier som följd.

It happen again!!!

A woman called me to tell she visited her health center because of pain in her chest. The nurse took her pulse on her arm wrist, said all was ok and no other examination was done. I wanted the woman to immediately take to the emergency as I fared she was at risk to have an infarct. Two days later she called me from the hospital, the infarct came the following night after she had been ignored at the health center.

The health center is reported to the authorities, by me.

read my article from 2006

Maria Coyote 2007-07-04

Utsläppen av luftburna föroreningar från Holmens Papper dödar. I dag den 18de februari, 2007 stinker Hallstavik, röken ligger tung och nedfallen kan ses som ett tunt lager på bla. fönsterrutor,för att inte tala om vad som andas in, kvicksilver, kadium och bly föreningar = gifter som dödar långsamt.

Ett förslag;

Emotser att Holmens Papper bygger bostäder till barnfamiljer på säkert avstånd från nedfall av giftiga luftföroreningar.

ATT UTSÄTTA OSKYLDIGA BARN FÖR GIFTER ÄR ATT UTPLÅNA NÄSTA GENERATIONER.Till ägare och direktion å´ Holmens Papper;

Vidtag omedelbara åtgärder för att minska de luftburna giftiga ämnen som ger cancer, leukemi och livsnedsättande sjukdomar,bete er inte lika vettlöst som de i ansvarsställning för Forsmark.

Maria Coyote

 

obs! i den här rutan är kolumner som varit publicerade på första sidan.

Giftig sjöbotten får nytt liv <<<<länk

Sjön Turingen i Nykvarn utanför Södertälje är

den första sjön i världen där man prövar den nya

metoden, som kallas Covermetoden. I sjön har drygt

250 kilo kvicksilver släppts ut från ett pappersbruk

som lades ner 1971.

 

di.se: Holmens papper sätts under press - Nyheter <<<länk

Skogsbolaget Holmen gjorde aktiemarknaden besviken med ett sjunkande resultat i ... sämre efterfrågan på tidningspapper börjar nu synas tydligt i Holmens resultat

REFERERANDE TILL OVANSTÅENDE ARTIKEL; HÄR KAN VI FINNA ANLEDNINGEN TILL ATT HOLMEN INTE SATSAR INVESTERINGAR I EN HÄLSOMÄSSIGT SÄKRARE MILJÖ FÖR ANSTÄLLDA SAMT NÄRBOENDE. OBSERVERA ATT OLJEPANNAN SLÄPPTE UT 0.9 GR OLJA PR KILO UNDER 2005, GRÄNSVÄRDE TILLÅTEN MÄNGD BEGRÄNSAD TILL 1 GR PR KG.

ANMÄRKNINGSVÄRT ATT DET ÄR HOLMEN SJÄLVA SOM ANLITAR ENTREPRENÖRER FÖR MÄTNING. DET BORDE VARA HELT FRISTÅENDE ENTRPRENÖRER TILLFÖRORDNADE AV STATLIG MYNDIGHET.

Information till boende i Hallstavik med omnejd; Stort beklagande att få ta del av följande absurda inställning hos anställd å´ Hallstaviks vårdcentral ; vid information till tjänsgörande sköterska att Holmens Bruk kan komma att få minska sina utsläpp (av föroreningar) fällde hon följande kommentar "det var väl snällt ( med aggressiv röst) det är ju vårt levebröd ( upptrappad aggressivitet och ilskna blickar)"Det borde vara av högsta prioritet och intresse för bla.vårdpersonal att veta att människor inte längre behöver riskera att drabbas av sjukdom pga tunga gifter. Det ligger tydligen inte i linje med vårdenheten i Hallstaviks intressen. Att minska giftutsläppen är inte detsamma som att bli berövad sitt levebröd.Ni är väl ändå inte så dumma att ni tror att fabriken måste stänga. Protesterar ni mot giftiga utsläpp får det en POSITIV effekt på miljö och hälsa.

Det förekommer även legionella bakterier hos fabriken.

FABRIKEN KOMMER INTE ATT STÄNGAS, MEN KAN BLI ÅDALAGD ATT KRAFTIGT FILTRERA BORT OCH MINSKA DE GIFTER SOM SPRIDS UT I LUFT. BARN ÄR MER UTSATTA ÄN VUXNA. DET BORDE VARA I VARJE FÖRÄLDERS INTRESSE ATT SKYDDA SINA BARN. NI ÄR SKAMLÖST DÅLIGT INFORMERADE . "ÅNGAN" FRÅN HOLMENS PAPPER INNEHÅLLER KVICKSILVER, KADMIUM OCH BLYFÖRENINGAR, YTTERST SMÅ MÄNGDER RÄCKER FÖR ATT BRYTA NED NJURAR, LEVER OCH HJÄRNA. I USA ÄR DET LAG PÅ ATT ARBETARE INOM PAPPERS TILLVERKNING BÄR SKYDDSGLASÖGON MED SIDSTYCKEN .ÖGONSKADOR FÖREKOMMER PGA DAMM OCH GIFTER.BOENDE I HALLSTAVIK MED NÄROMRÅDEN ÄR UTSATTA FÖR SAMMA PARTIKLAR SOM ANSTÄLLDA Å´ HOLMENS PAPPER. 82 TON FÖRORENINGAR SLÄPPTES UT FRÅN HOLMENS PAPPER TILL NATUR ,MÄNNISKOR OCH DJUR UNDER 2005.

Maria Coyote

den 3de mars 2007,

 varning varning varning
Updaterad den 27de mars 2007

Fredagen den 23 mars 2007 fick jag i telefonsamtal med Miljöskyddsenheten i Stockholms Län bekräftat att det finns bly i föroreningar/ånga från Holmens papper Hallstavik. Tjänstemannen jag talade med nekade först till förekomst av bly i föroreningar från fabriken för att sedan bekräfta att "lite bly finns det".

 

Holmens Bruk släpper ut till luft ; KVICKSILVER, KADMIUM OCH KADMIUMFÖRENINGAR, BLY OCH BLYFÖRENINGAR.Barn i Hallstavik och närområden riskerar få lungorna förstörda för livet pga luftföroreningar från Holmens Bruk . Sätt hård press på och kräv fortlöpande redovisning av att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska de giftiga utsläppen. Tänk på barnen!Efter flera tel. samtal och påstötningar lyckades jag slutligen få rapporten från Länsstyrelsen, dock ej den viktiga 10;de bilagan. Rapport utförd och sammanställd av Länsstyrelsen i Stockholms Län avseende luftföroreningar för år 2005 från Holmens Papper, HallstavikObservera, mängden stoft från oljeeldning får ej överstiga 1,0 g/kg olja. Vid besiktning uppmättes 0,9 g/kg olja. Hänvisning till bilaga 10, inte bifogad. VAD ÄR DET NI DÖLJER ? Länken nedan tar dig till rapportenRiskområde 1 Holmens Bruk i Hallstavik

Maria Coyote

Riskområde 1 Holmens Bruk i Hallstavik

 

Varg

 

 

Rädda vargen från slarv

Får skall vara inhägnade med elstängsel i områden med varg. Stängslet där el-tråden löper skall vara så stabilt att det inte går att rycka loss med handkraft. Ström skall vara ansluten dygnets 24 timmar. Det emotses att myndighet ger ett vitesförläggande till ägare av får som nonchalerar att inhägna sina djur iområden där varg finns, eller som har slarvigt uppsatta eller trasiga hägn där varg kan gå igenom. Det är omoraliskt och oacceptabelt att utsätta får för fara genom slarv, och dessutom att vargen riskerar att bli skjuten. Efter godkänd slutbesiktning av stängsel är djuren skyddade, vargen går inte igenom och riskerar inte att bli skjuten innanför hägn.

Så här får det inte gå till att media brassar på med bilder på dödade får utan att ge den sanna bilden av skeendet.Det är bra med verksamhet och boende i glesbyggd, det skall naturligtvis backas upp men får inte ske endast på människans villkor. I sådana här fall där någon vill ha ett liv i natur och med djur som inkomstkälla är det väl ändå behjärtansvärt att banker beviljar lån för inköp av stängsel. Undantag kan väl göras i de fall ”normal” säkerhet saknas. Låt ett par får stå som säkerhet för ett lån, även Länsstyrelsen bidrar med stängsel.I det långa loppet har småskalig verksamhet bättre bärkraft för framtiden än de i stor skala.

Maria Coyote

2006-09-21

Värna om faunan och vilda djur inom landets gränser. Det är ett ansvarstagande som tillkommer länsstyrelser i respektive län där varg har observerats. Det kan inte ses som annat än provokativt och anledning att skjuta varg när ej boskap och får finns inom hägn. OBS! Hägnet skall vara helt! I de delar av Afrika där boskap blivit dödad av den utrotningshotade geparden, har byarna fått hundar som är kapabla att jaga iväg gepard.Det fungerar utmärkt, ett skydd för både gepard och boskap.

Maria Coyote

Legionella

 

 

 

Legionella hittad vid fem pappersbruk

Artiklen tagen från nätet

Publicerad 25 maj 2005 - 18:43

Uppdaterad 26 maj 2005 - 10:10

Legionellabakterier har hittats vid fem svenska pappersbruk. Nu ska samtliga pappersbruk i Sverige kartläggas i jakt på bakterien. Bakterien hittades vid bioreningen i Piteå.

Legionärssjuka i Norge

8/6 2005 Norsk fabrik spred legionellasmittan

7/6 2005 Höga halter av legionella påträffade

7/6 2005 Källa till legionella i Norge funnen

3/6 2005 Ytterligare två döda i legionärssjukan

24/5 2005 Svensk oro efter legionärssjuka

24/5 2005 Legionärssjuka fyller norskt sjukhus

23/5 2005 Norge: Fem döda i legionärssjuka

Vid Kappa kraftliners pappersbruk utanför Piteå har en anställd smittats av legionella. Det är det första kända utbrottet av sjukdomen vid ett bruk. Pappersindustrin ser allvarligt på det inträffade och samarbetar nu med bl.a. Smittskyddsinstitutet. I Norge har 34 personer insjuknat och fem personer dött i legionärssjuka, som orsakas av legionella. I närheten av Fredrikstad, där det aktuella legionellautbrottet skett, finns också ett stort pappersbruk. Prover togs i går på bruket, men det tar flera dagar innan man får svar. Varifrån smittan kommer i Fredriksstad är därför ännu okänt.

Spreds vid bioreningen

Fyndet på Kappa kraftliners i Piteå kom helt överraskande och utreds fortfarande. Det enda man vet där är att bakterierna hittades i bioreningen. Efter legionellautbrottet har alla som arbetar vid bioreningen i Piteå i dag andningsskydd. I Sverige finns det ett fyrtiotal pappersbruk. Samtliga undersöks nu i jakten på legionella. Förutom i Piteå har legionellabakterier hittats vid ytterligare fem svenska pappersbruk. Har man hög näringshalt, hög temperatur och hög biologisk aktivitet då gynnar man den här bakteriens tillväxt, säger Mats Forsman, docent vid Försvarets forskningsinstitut. Han tycker inte att man ska överdriva riskerna med legionellafynden vid svenska pappersbruk, men anser att det är viktigt att upptäckterna utreds ordentligt.

 

Tipsa någon om denna artikel

 

Varning

 

 

Negativ socialism satt i system

 

Landets kommuner saknar utbildning och kompetens för att handskas med mentalt sjuka. Anställda inom sociala sektorer är dåligt utbildade och brister i ansvar, mentalt sjuka som ber om hjälp får ingen, de är ute i samhället. ”Den svenska modellen” för mentalvård är hårt kritiserad från internationellt håll.I Sverige har man satt på skygglapparna. Det är inte moraliskt försvarbart att låta kommuner handlägga ärenden som övergårsocialassistenters kompetens och människokännedom. Socialassistenter har dessutom genom trakasserier knäckt många hjälpsökande genom verbal pennalism. Repliken ”Det är din uppfattning” är vanligt förekommande. Den har knäckt många som sett kontakten med socialen som yttersta instans för hjälp i en tillfälligt svår situation. ”Det är din uppfattning” är en skamreplik som kastat människor in i tvivel på sig själva och rubbat deras självförtroende, i många fall har det varit inkörsporten till ett beroende av psykofarmaka.

Hur många miljoner om året kostar det skattebetalarna för vård av alla som knäckts av trakasserier från AMS och socialen pga att de har en egen uppfattning ?

Kommunalt anställda går ifrån för en 30 minuter kaffepaus under förmiddagen och en under eftermiddagen på betald tjänstetid då de skall vara på sitt rum och stå till offentlighetens förfogande per telefon. Ta med kaffekoppen in på rummet! I USA hade ni fått sparken!

Bli effektiva! Håll Sverige igång!

Maria Coyote

2006-08-14