home                         Negativ socialism satt i system   

 

Nedanstående artiikel är ytterst motiverad genom min egen erfarenhet från dem som sökt hjälp hos mig efter de blivit

trakasserade och förnedrade av socialtjänsten samt mentalvården.   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------                   -------------------------------------------              

 

Landets kommuner saknar utbildning och kompetens för att handskas med mentalt sjuka. Anställda inom sociala sektorer är

dåligt utbildade och brister i ansvar, mentalt sjuka som ber om hjälp får ingen, de är ute i samhället. ”Den svenska modellen” för mentalvård

 är hårt kritiserad från internationellt håll.

I Sverige har man satt på skygglapparna.

 

Det är inte moraliskt försvarbart att låta kommuner handlägga ärenden som övergår socialassistenters kompetens och människokännedom.

 

Socialassistenter har dessutom genom trakasserier knäckt många hjälpsökande genom verbal pennalism. Repliken ”Det är din uppfattning” är

vanligt förekommande. Den har knäckt många som sett kontakten med socialen som yttersta instans för hjälp i en tillfälligt svår situation.

”Det är din uppfattning” är en skamreplik som kastat människor in i tvivel på sig själva och rubbat deras självförtroende, i många fall har de varit inkörsporten till ett beroende av psykofarmaka.

 

Hur många miljoner om året kostar det skattebetalarna för vård av alla som knäckts av trakasserier från AMS och socialen pga att de har en egen uppfattning ?

 

läs om mobbning här

läs om diskriminering  här

 

Kommunalt anställda går ifrån för en 30 minuter kaffepaus under förmiddagen och en under eftermiddagen på betald tjänstetid då de skall vara på sitt rum

 och stå till offentlighetens förfogande per telefon. Ta med kaffekoppen in på rummet! I USA hade ni fått sparken!

 

Bli effektiva! Håll Sverige igång!

Maria Coyote

2006-08-14 

                                   mariaforlife@mariacoyote.se