Maria Coyote Column Updated December 10th 2021

Stand up to fight our times dragons, coal power plants, air pollutions and stupidity

   

 

warning! Sweden has repeated finds of corona/covid in the wastewater.
         Wherever you are on Earth, boil the drinking water.  
M.C November 30th 2021
contact

Blues

BIO

 Hemsidan på svenska

BLOGG PÅ SVENSKA

COVID 19

EBOLA

HIV-AIDS

Environment &

Pollution

Pollution Air & Water

Endangered Animals

and Plants

Gorilla NEW

Indigenous People News

Climate Change

Medical News & Research

New species

Ancient History & Archaeology

Maria C Artiklar

Art exhibition2005

Awakening

Chief Seattles Thoughts

Chiefs and Warriors of the First Nations

The Creation of Man

Native American DNA

Elders Path

Cuts from the press

UFO is

Ancient knowledge

Visits from;

The Ceremony Drum is a gift of honor from Native American Indian in 2005 for; "Bravery and Civil Courage " Handmade by a Native American craftsman and painted by a Native American Shaman. One has to be brave to criticize a country as Sweden.We are loosing the respect to our next of kin.

Cermoni trumman fick jag som en ärofull gåva av en nordamerikansk indian för "Mod och Civil Kurage". Den är gjord i buffelhud av en indiansk hantverkare och handmålad av en indiansk Shaman - medicinman.

 Awakening


 Visitors from;

United States, France, Israel, Germany, Spain, Netherlands, Belgium, Austria, Japan, South Korea, Brazil, Argentine, Canada, Norway, Finland, Denmark, Poland, Greece, Romania, Russia, Croatia, Australia, Tonga, Costa Rica, India, Yemen, South-Arabia, United Kingdom, Switzerland, Czech Republic, Portugal, Ukraine, Italy, South Africa, Chile, Singapore, United Arab Emirate, Malaysia, Colombia, Thailand, Uganda, Mexico, Ireland, Taiwan, Hungary, Bangladesh, Botswana, Iran, New Zealand, China, Egypt, Estonia, Iceland, Philippines, Slovenia, Turkey, Hong Kong, Malta, Zambia, Soviet Union, Niue/Polynesia, Indonesia, Litauen, Senegal, Pakistan, Kuwait, Syria, Ghana, Benin, Serbia, Andorra, Jordan, Slovakia Republic, Algeria, Aruba, Morocco, Latvia, Bahrain, Cyprus, Uruguay, Senegal, Cote d'Ivoire, Bulgary, Qatar, Tuvalu, Moldavia,, Dominican Republic, Tokelau, Trinidad & Tobago, Peru, Paraguay, Luxemburg, Vietnam, Guatemala, Uzbekistan, Korea, Belarus, Fiji, Bahamas, Liechtenstein, Seychelles, Georgia, French Guiana, Cayman Islands, Tanzania, Faroe Islands, Mali, Puerto Rico, Malta, Panama, Laos, British Indian Ocean Territory, Wallis and Futuna Islands, Niue. Gabon, Lebanon, Sweden

 


 

 

 

 

"Herby I confirm that Maria Kroman is one of Sweden´s best known and most respected psychics.

For many years she has surprised with the accuracy of her predictions"

Anders Palm, Science writer for several of Scandinavias biggest magazines.

_____________________________________________________________________________________ 

 

Scandal Forsmark

I was right about hidden faults at Forsmark nueclearpower plant. Hidden faults were confirmed in 2008. Jag fick rätt angående dolda fel hos Forsmark. Dolda fel blev bekräftade 2008.

__________________________________________________________________________________________________________-

Updated August 5, 2006, 12.28

Öppna inte de stängda reaktorerna igen. Min intuition säger att problemen finns där som dolda. Inkalla internationella experter! Svenska myndigheter rapporterade Forsmark incidenten till IAEA, FN i Geneve, men chockerande att de inte bad IAEA om assistans.

___________________________________________________________________________________________________________________

Scandal Forsmark

Do not open any of the closed  reactors again. My intuition tells me there are problems the staff at Forsmark does not get the grip on (hidden). Call in international expertise. The Swedish Government reported the disaster to IAEA, but shocking they did not ask them for assistance.Typical for our government to play the role of one without faults. My predictions/intuition has been verified multiple times.

Maria Coyote, August 5th, 2006

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Scandal Forsmark 

The security at Forsmark Nuclear Plant informed authorities first 24 hours after the reactor was as close as 30 minutes to a nuclear disaster.Sweden´s Environmental minister is by her todays statement on the evening news proven incompetent for her duty. Instead of to immediately give a reprimand to them in charge at Forsmark for ignorance of what could have gone out of hand, the minister is going to take up to discussion what to do. IT IS INCOMPENTENT AND OUT OF COMMON SENSE.

Maria Coyote August 2th, 2006

___________________________________________________

Maria Coyote ang. climate förändringar

Länderna runt Baltikum har inte erforderliga ekonomiska resurser för sanering utav föroreningar i luft, land och sjö. EU bör sätta in alla befintliga ekonomiska resurser för omedelbara hjälpinsatser till dessa länder. Föroreningar stoppas inte utav länders gränser, vi påverkas alla utav dem. Från EU´s sida kommer detta att innebära omdisponering utav ekonomiska anslag och med nästa generationer i åtanke.

Maria Coyote July 2007

__________________________________________________________________________________________________

Maria Coyote on global warming

The countries around the Baltic Sea lack the required economic resources it takes for decontamination of pollution of air, land and sea. EU therefore should put in economic resources needed for providing immediate help to these countries. Pollution does not make a halt at the boarder, pollution effect us all. This mean EU got to re-arrange economic disposals and to do this with though of the next generations in mind.

2006-07-18

      ________________________________________________________________________                   

Jag är clairvoyant, jag varnar för att anläggningen i Forsmark kommer att sluta med katastrof. Stäng Forsmark NU! Mina profetior - förutsägelser blir publicerade första dagarna av februari 2007.Till Ledare/ägare för Forsmark kärnktraftsverk;Ni är inkompetenta och saknar rutin och ansvarskänsla. AVGÅ! NU!

Sverige måste resa sig ur många år av slöhetstänkande, ut från brist på ansvar och moral. Visa civilkurage, säg nej till Forsmark, verket är utslitet sedan flera år.

Läs tidigare inlägg "Skandal Forsmark", läs här

Maria Coyote

Januari - Februari 2007

varning varning varning

Holmens Bruk släpper ut till luft ;

KVICKSILVER, KADMIUM OCH KADMIUMFÖRENINGAR, BLY OCH BLYFÖRENINGAR.Barni Hallstavik och närområden riskerar få lungorna förstörda för livet pga luftföroreningar från Holmens Bruk . Sätt hård press på och kräv fortlöpande redovisning av att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska de giftiga utsläppen. Tänk på barnen!

Efter fleratel. samtal och påstötningar lyckades jag slutligen få rapporten från Länsstyrelsen, dock ej den viktiga 10;de bilagan. Rapport utförd och sammanställd av Länsstyrelsen i Stockholms Län avseende luftföroreningar för år 2005 från Holmens Papper, Hallstavik

Observera, mängden stoft från oljeeldning får ej överstiga 1,0 g/kg olja. Vid besiktning uppmättes 0,9 g/kg olja. Hänvisning till bilaga 10, inte bifogad. VAD ÄR DET NI DÖLJER ?

Länken nedan tar dig till rapporten

Riskområde 1 Holmens Bruk i Hallstavik

Legionellabakterier hos svenska pappersbruk

Norrtälje Skandal

 ___________________________________________

UPDATED DECEMBER 12, 2006

The Pedophile was found guilty of rape of 5 teens under the age of 15. He was trusted by the staff of the social department at Norrtälje Community who placed the kids in his care.

WHOM CAN YOU TRUST? THE COMMUNITY IS A MAJOR SHAME TO HUMANITY AND TO THE WORLD. MAN UP FOR THAT THEY IN CHARGE OF PLACE KIDS AT THE CONVICTED´S HOME WILL BE PROCECUTED AT COURT, AND THEIR GUILT TO BE FOUND IN PROPORTION TO THEIR PART OF THE CRIME. 7 YEARS BEHIND BARS FOR THE PEDOPHILE IS THE SAME AS THE JUDGMENT FOR MURDER OF FIRST GRADE. TO PROSECUTORS OF THE COUNTRY OF SWEDEN; DO NOT WALK OUT OF TRUST, DO NOT PULL THE GROUND OF THE NEXT GENERATION

News release on Monday November 20th, 2006

THE PEDOPHILE is going to be prosecuted at court for the rape of 4 - 5 childrenThe staff at the community has part of guilt and should by common sense be prosecuted too!!! Who can you trust? Man trusted by the Swedish social service with to take care of children is a suspected pedophile.

The Social Service at Swedish Communities placed children at a pedophiles home. The investigation increase by reports from parents to assaulted children who were at the suspected home.Question; can one trust the competence of employees at the communities? In this case the staff at Norrtälje community!

M.C. 2006-09-02

Sweden´s mental health care lack competence and responsibility for taking care of mental ill disposed for violent behavior. Incredible lazy and naive is right on the point for the staff who diagnosed a man recovered to live among the society after two years of hospitalization. Yesterday he stabbed a 8 year old boy to death.

January 26th 2007

Maria Coyote, children´s advocate

Läs mer nedan

Skydda vargen från slarv,läs här

Den svenska modellen för mentalvård är hårt kritiserad från internationellt håll,

Incompetent communities

Skandal Forsmark, läs här

Vet hut (förre) arbetslivsminister Hans Karlsson, läs här

Världens mest förorenade vatten, Östersjön, läs här

Earth´s most polluted water, the Baltic Sea

 

Sverige, ett land som förstörs av diskriminering och mobbning Sverige har inte lagar som skyddar individen mot förödmjukelse, kränkning eller personförföljelse. Otroligt men sant; Sverige bland de länder som toppar med brott mot Mänskliga Rättigheter.

MC