home                                                    Maria Coyote

                            

 

                                                 

 

24 juni, 2006

 

Sveriges statsminister Göran Persson är inte angelägen att ta tag i ytterst

angelägna miljöproblem, i ett uttalande om den svårt förorenade Östersjön

uttalar han att först nästa år, 2007, kommer en utredning att ske om vilka åtgärder som kan komma att vidtagas för att rädda jordens mest förorenade vatten.

Om Göran Persson bryr sig om kommande generationer tillkommer det honom att utan fördröjning tillse att sammankalla representanter från länderna runt Baltikum för en samordnad aktion för en renare miljö och hårdare restriktioner avseende utsläpp av föroreningar i luft och vatten.

Det finns inte ursäkter för passivitet. Problem med förorenad miljö skall  sättas i fokus, får jag be om medkänsla. Den visade sig inte från svensk regering i samband med Tsunamin.

Om ett barn springer ut i gatan med risk för att bli påkörd, sunt förnuft får dig att omedelbart göra allt för att rädda det från att skadas. Samma sunda reaktion att rädda liv förväntas utav en statsminister och hans regering när kännedom finns om de skador som nästa generationer får i arv om ej åtgärder

vidtages i tid. Tiden kommer inte tillbaka.

 

Statsministern har ännu inte agerat på ett sätt som inger förtroende eller tillit

hos yngre generationer, de är kritiska till vallöften som ej infrias.

 

I en intervju för skolradion gjorde jag för många år sedan förutsägelser om

de händelser som fyllt pressen under de senaste månaderna.

 

I en intervju för Dagens Nyheter 1985, varnade jag för att föroreningar tog sig hela vägen ned till grundvattnet, något forskarna ännu vid den tidpunkten inte hade vetenskapliga belägg för att så var fallet. Inom två månader efter mitt uttalande gjorde geologer och forskare en inventering och fann till sin förvåning föroreningar i grundvattnet.

Dagens Nyheter följde upp med rubrik ”Maria har redan fått rätt”.

 

 

Maria Coyote

 

 

 Någon vecka efter mitt inlägg kom en positiv vändning från regeringshåll med uppmaning att omedelbart upphöra med användning av tvättmedel innehållande fosfor. Det innebär att endast flytande tvättmedel skall användas. Länderna runt Baltikum har inte erforderliga ekonomiska resurser för sanering utav föroreningar i luft, land och sjö. EU bör sätta in alla befintliga ekonomiska resurser för omedelbara hjälpinsatser till dessa länder. Föroreningar stoppas inte utav länders gränser, vi påverkas alla utav dem.

Från EU´s sida kommer detta att innebära omdisponering utav ekonomiska anslag och med nästa generationer i åtanke.

 

Maria Coyote 2006-07-13

 

 

Webmaster& Web Design and Layout Maria Coyote Copyright © All Rights Reserved 2004 - 2005 – 2006