Maria Coyote Blogg

Updaterad 2016-05-21

hitthatkey@gmail.com

Advocate for Human and Civil Rights * Children’s Advocate

Non profit * Protected by UN

Hemsidan på svenska

BLOGG PÅ SVENSKA

EBOLA

HIV-AIDS

Environment

Endangered animals

Indigenous News

Climate Change

Medical News & Research

New species

Ancient History & Archaeology

Maria C Artiklar

Art exhibition2005

Awakening

Chief Seattles Thoughts

Chiefs and Warriors of the First Nations

The Creation of Man

Native American DNA

Det här är jag >>>BIO på engelska

Byggandet utav 17 lyxradhus är destruktivt för samhället!

Vad tänkte ni på som gav bygglov till 17 lyxradhus i sluttningen ned mot Sparrmansvägen, Johanneshov? Ett fullständigt galet beslut! Hur hade det varit om ni tänkt efter före. Med framförhållning hade i stället hyresrätter kunnat planeras i närområdet. Något som Niklas Zetterberg uttryckte i en intervju i en södertidning. Varför tänkte inte Niklas Zetterberg till innan ?

Varför bygga i en sluttning, ned mot en svårt trafikerad väg? Radhusen är ytterst olämpliga för barn i skolåldern på grund utav farliga övergångsställen till skolan.

Låt mig påpeka att det är lag på 50 meter mellan område där sprängning sker och bebyggelse. Inom byggområdet är avståndet mellan 10 och 30 meter till närmaste bostadshus. Se foton nedan;

Stora friska tallar har sågats ned, flera ekorrbon fick stryka med. Det här är galenskap. Enligt uppgiftslämnare var det något fel på konstruktionen utav radhusen.

 

 

 

 

Bygget på Finn Malmgrens/ Sparmannsgatan har tagits över utav ett nytt företag. Det lönar sig att protestera, i Frankrike eller USA hade röster höjts i protest.

Varning

ASBETS

Skolan på Finn Malmgrens väg, Johanneshov ligger endast 30 meter från sprängning och lastning utav bergmassor som dammar ut asbetsfibrer. Kommer dessa fibrer ned i lungerna kan de ge cancer.

Under sommaren och fortlöpande under hösten har all lastning utav sprängt krossat berg skett utan att det spolats med vatten för att binda damm. Dammmoln har dragit runt i hela närområdet och in över skolgården där barn vistas under raster. Boende i närområde och fotgängare utsätts för livshotande miljö genom inandning utav damm från byggplatsen.

Det är lag på att farligt damm skall spolas!

Se videon, för er egen och edra barns skull

https://www.youtube.com/watch?t=9&v=YxWnpZlgJ90

”Vi kan ha brutit asbest utan att veta om det.”

text nedan från internet.

Dannemora gruvan är stängd på grund av asbest.

Lögner lönar sig aldrig

Boende i Dannemora och gruvarbetare som DA varit i kontakt med har inte känt till att det finns asbest i berggrunden och att dammet därmed innehållit de livsfarliga fibrerna.

Max 150 meter från krossverket har unga killar dessutom cyklat runt och byggt hopp i grushögarna med stenkross.

– Det är absolut olämpligt. Barn ska inte leka där det finns risk att få i sig asbest, säger lungläkaren Gunnar Hillerdal.

Fibrerna kan orsaka cancer

Gruvarbetare vid Dannemora gruva kände inte till att de utsattes för asbest. Det tystades ned!

Asbest är namnet på mineral som bildar långa nålformade fibrer, som kan tränga in i lungvävnaden och orsaka dödlig cancer och andra lungsjukdomar.

Det finns två grupper av mineral som kan bilda asbest: amfiboler och serpentin. Båda är relativt vanliga i den svenska berggrunden. Amfiboler finns till exempel i bergarter som förekommer tillsammans med olika malmer.

Vanligt förekommande amfiboler i den svenska berggrunden är tremolit, aktinolit, antofyllit.

- Det räcker inte med gruvbolagens egna mätningar.

I Dannemora ska gruvan öppnas på nytt. År 2012 beräknas brytningen av järnmalm vara i gång.

-Vi har inte gjort några mätningar, det finns väl ingen risk för asbest över huvud taget? säger Peter Svensson, prospekterings- och planeringschef på Dannemora Mineral.

Maria 2015-09-13


Klicka här >>>>tidigare uppdateringar

Pågående skövling av skog för att bereda plats för 17 radhus vid Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden Platsen för dessa radhus är olämplig, bland annat för mycket farlig gångväg till och från skolan på Finn Malmgrens Väg

Sover Trafikverket? Var är varningsskyltarna för gående? Fotodokumentation HÄR

Läs artikel från Söderortstidningen HÄR

Hur tänkte arkitekten/arkitekterna?

Hur tänkte beslutsfattarna inom Stockholms Stad?

Återkommer med synpunkter på ett mycket kritiserat byggprojekt

Vy från Thunbergsgatan 2015-02 12

Fotat från Finn Malmgrens väg

Bilden ovan visar övergångsstället vid Sparrmansvägen och svängen in mot Finn Malmgrens väg.

Stolpen med skylten "skolväg" har körts ned ett otal gånger. Denna gång den 23 oktober 2011.

Bilden nedan

Skolvägsskylten flyttades till övergångsstället vid den farliga kurvan från Finn Malmgrens väg.

Bilden nedan

 

Kurvan på Sparrmansvägen in mot Finn Malmgrens väg, övergångsstället med skolskylten är rakt framför den vita husgaveln.

Bilarna kommer i hög fart i korsningen.

Bilden nedan.

Bilden nedan

Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.. Grävskoporna har tagit bort två meter in på gatan, till höger i bild. Till vänster kommer Bergknallen med martallar att tas bort och Thunbergsgatan blir flyttad tätt intill den vita fastigheten.

 


2015-01-14

Jag har starkt reagerat mot att en person som skall arbeta för miljön fattar ett för miljön destruktivt beslut som det relaterade i tidigare inlägg nedan. Stockholm med omnejd behöver lövträden. Lövträd avger syre och motverkar luftföroreningar. Kortfattat; lövträd motverkar att människor drabbas utav respiratoriska sjudomar som kräver sjukvård. Betungande kostnad för samhället, om ej annat argument appelerar.

1989 inbjöd jag vänner till en sammankomst i vattentornet i Stocksund. Bland dem fanns nobelpristagaren i fysik Hannes Alfven, miljöpartiets riksdagsledamot Anna Horn, arkitekt Bengt Warne, samt vänner från media och kultur. Anna tog med sig fler från miljöpartiet, själv är jag politiskt oberoende.

Viktigt att kloka människor får bolla tankar och innovativa ideér som kan leda till en bättre värld.

2015-01-01

Inkompetens orsak till att 150 årig ek sågades ned. En vald politiker får inte vara så lättmanipulerad att trovärdighet och kunskap blir ifrågasatt.Inget parti är starkare än den svagaste länken, i detta fall, miljöpartiet!

Foton på eken nedan!

På Thunbergsgatan i Johanneshov stod till i somras en hög ek med praktfull krona. Trädet var fullt utvuxet i både krona och rotsystem. Ekorrar kilade runt bland grenarna. En morgon hördes ljudet av en motorsåg, eken sågades ned, gren för gren, från toppen och nedåt. De trädfällare som fått uppdraget att såga ned trädet tyckte det var pinsamt att fälla en frisk hög ek.

I juli fick jag veta att en miljöpolitiker inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gett klartecken till att eken skulle ned.Varför? En familj boende i fastigheten närmast trädet klagade på att trädet skuggade så det blev mörkare inomhus. Fullständigt orimlig orsak till att fälla eken. På kortsidan av fastigheten finns ett mindre fönster i vardagsrummet, på långsidan i samma rum ett större och längre fönster. Hur kunde eken skugga och mörka rummet från långsidan när den fanns på kortsidan. Miljöpolitikern tyckte att det räckte som rimlig orsak för att såga ned eken. Någon påpekade för honom (det är en han) att kunde det inte räcka med att såga av en gren. Det tyckte inte miljöpolitikern utan kom med förklaringen "att då kunde eken komma i obalans".

Familjen som ville bli av med eken bedyrade att "alla" i fastigheten var med på att trädet skulle ned, men det var inte sant. Den stadsanställde tog inte reda på om så var fallet heller.

För att en ek skall sågas ned krävs att den är angripen av röta med risk för att grenar bryts och faller ned på körbana eller tak. Oftats sågas grenar av. Nu försvann hela eken, endast stubben är kvar. Det var en stark frisk ek!

Vad hände med familjen som ville ha bort eken ? Jo, de flyttade ett par månader efter att eken försvann, de fick som de ville, lättare att byta bostad utan eken som skuggade det lilla fönstret på kortsidan.

M.C.