Maria Coyote

Uppdaterad 2015-04-08

Vill ni veta mer, läs bloggen

Rulla ned på denna sida för tidigare inlägg och foton

tillbaka till bloggen

Skylten nedan hänvisar gående att gå över gatan till trottoaren på andra sidan som är avstängd för gående.

Upprepar, den andra sidans trottoar är avstängd för gående !!

Nedan; någon eller fler har visat ilska över de omdirigeringar och ändringar som tillkommit genom skandalbygget av 17 radhus.

 

Nedan ; Ej utfart på grund utav bygge av radhus

Foton nedan

Övergångsstället vid tvåvägskorsningen Sparrmansvägen/Finn Malmgrens Väg flyttades högre upp i backen på Sparrmansvägen. Bild övre raden till höger; Detta hände innan straxt innan bilden togs, det var för smalt för en mamma med barnvagn att passera på trottoaren till höger om lastbilen, hon fick gå ut i gatan för att komma runt den fram till övergångsstället. Titta på bilden till vänster, trottoaren till höger är avstängd, två män som kom med lastbilen står bakom den. Hur tänkte de? Hade de varit vakna och observanta kunde en utav dem ha hjälpt gående att komma runt lastbilen. Foto nedan; är en utav Stockholms Läns högsta ekar i farozonen?

Nej vet ni vad detta är ett riktigt skambygge, för skattepengar!

MC

Låt eken vara kvar!
2015-02-26

tillbaka till bloggen

NYA FOTON nedanför texten, gående och bilar på Finn Mamlgrens Väg delar på samma trottoar.

Anmälan gjord av mig till Trafik Stockholm 2015-02-21.

I dag på morgonen 2015-02-23 blev jag uppringd utav en anställd man hos Trafikkontoret vilken nu kommer se till att situationen för gående blir säkrare. På min fråga varför inga åtgärder vidtogs från början blev svaret "Det visste han inte". Ansvar skall klicka igång med automatik, och sunt förnuft!

17 radhus byggs vid Sparrmansvägen trots inlämnade protestlistor med namnunderskrift från kringboende. Radhusen är på tre eller fyra våningar. Utgångspris 8, 4 millioner. Det är ett skammens bygge, ett slag i ansiktet på dem som saknar bostad. Det här kommer Sverige att få skämmas över internationellt. Ingen heder till arkitekterna eller till naiva beslutsfattare som lät sig manipuleras till att godkänna byggnadsplanen.

Bygget utav 17 radhus på Sparrmansvägen och bostadhus i hörnet Sparrmansvägen -Finn Malmgrens Väg innebär mycket stor fara för barnen som skall till och från skolan på Finn Malmgrens Väg. Det står inte rätt till med förståndet och sunt förnuft saknas när barnens situation glöms bort.

En modell utav byggprojektet visades utav en av arkitekterna i Hammarbyskolan för halvannat år sedan. På en fråga om var barnen skulle leka någonstans svarade han " de kan leka på terasserna mellan husen" . Besök hemsidan och se ritningarna på radhusen, där har arkitekten ritat flera barn som leker mitt i gatan och en lösspringande stor hund. En pojke cyklar på trottoaren. LÄNK

Ledningen för Hammarbyskolan påstår i artikeln nedan "att de blev tagna på sängen". Det motsäges utav stycket ovan. Problemet är snarare att skolledningen inte hade barnen i åtanke och inte meddelat vare sig Stockholm Stad eller Trafikkontoret att vidtaga nödvändig försiktighet avseende farlig trafiksituation för barnen i samband med påbörjat bygge och gatuarbete. Dåligt skolledningen! Ni borde ha börjat TÄNKA redan vid visning utav modellen i er egen skola! Hade ni tänkt framåt hade inte bodarna hamnat utanför skolan! Bodarna togs bort efter protester från föräldrar!

Tisdagen 2015-02-24 kom skyltarna för gående upp

     
     

Nedan; fotat 2012-02-21 Skylt saknas som visar på att den nyasfalterade trottoaren till vänster gäller för gående. Många äldre har fortsatt att gå på trottoaren till höger om 50 km skylten. Endast ett körfält där bilarna nu kör med ena sidans hjulpar uppe på trottoaren!!

 


     
     
 

     
     
 Artikel från Mitt i Söderort, enligt tidningen skall 20 radhus byggas.