Maria Coyote

                                         Läs mer här
Home    
                     

Rapporter från USA visar att lungorna är sämre utvecklade och förstörda för resten av

livet hos barn som växer upp inom 500 meter från motorväg.

 

Rapport utförd och sammanställd av Länsstyrelsen i Stockholms Län avseende

luftföroreningar under år 2005  från Holmens Papper, Hallstavik;

Observera, mängden stoft från oljeeldning får ej överstiga 1,0 g/kg olja. Vid

besiktning uppmättes 0,9 g/kg olja. Rapporten hänvisar till bilaga 10, den är inte bifogad,

Länsstyrelsen skickade inte med den.

VAD ÄR DET NI DÖLJER ?

Varför mörkar Länsstyrelsen?

      (kylvattentankarna rengörs inte regelbundet)

Publicerat 2006      

M.C